Navmax sp. z o.o.

ul. Domaniewska 41 bud. SATURN, 02-672 Warszawa, Polska, NIP 5272652156

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380036.

Skład Zarządu

Konrad Telakowiec - Prezes,

Marcin Wykurz - Wiceprezes,

Jerzy Łuczkiewicz - Członek Zarządu

Kontakt z biurem Zarządu możliwy jest poprzez formularz na stronie Wsparcie Techniczne i wpisaniu w temat zgłoszenia OFFICE.